سامانه جدید اعضای دی تلکام

ارتقا پنل کاربران دی تلکام از پاییز 1401 سامانه جدید اعضای دی تلکام فعال شده و  با امکانات بیشتر و ظاهری جدید در اختیار کاربران قرار گرفته است. این اقدام در پی مشکلات نرم افزار قبلی و همچنین به جهت […]