فایل متنی robots.txt

فایل متنی robots.txt فایل robots.txt چیست؟ فایل متنی robots.txt یک فایل بسیار ساده است و همانطور که از پسوند آن مشخص است فرمت txt و متن دارد که در تمام سیستم ها قابل شناسایی است و در آن باید ها … ادامه خواندن فایل متنی robots.txt